Dit is een tijd van grote transities. Nooit eerder zagen beslissers en organisaties zich geconfronteerd met zoveel weerbarstige problemen onder zo'n grote tijdsdruk. De volatiliteit van de omgeving is ongekend en institutionele kaders staan permanent ter discussie.

Een beslissing over weerbarstige kwesties begint bij een strategische conversatie over de essentie van deze transities. En bij het verlangen meester te zijn van je eigen lot.

De strategische conversatie

Beter & sneller beslissen over weerbarstige kwesties

 

Besluitvorming over weerbarstige problemen is zo goed als de conversatie die eraan vooraf gaat èn erop volgt.

Strategy Navigation betekent: ik neem verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de conversatie. Voor de setting, de snelheid, de scherpte, de patroonherkenning en duiding.

Wie toegewijd is aan de conversatie, heeft een scherper beeld van kansen en bedreigingen, en neemt sneller, betere beslissingen.

Weerbarstige problemen

Complex, taai, omstreden en onbegrepen

 

Iedere organisatie kent ze: weerbarstige problemen. Zaken die vaak al lang spelen, waar de belangen en de invalshoeken verschillen, en waar hoognodig knopen moeten worden doorgehakt. Dé oplossing bestaat niet, maar wat is de best mogelijke beslissing?

“Ze” begrijpen het niet

De achterliggende belangen zijn te groot

Er is een onoverkomelijke blokkade

Er is altijd een urgenter probleem

Gezond verstand leidt tot onacceptabele uitkomsten

De data zijn van twijfelachtige kwaliteit (en beter gaat het niet worden)

Er is al te veel over gezegd

De analyse geeft geen uitsluitsel

Het is controversieel

Het is complex

Het is groot

Projecten & opdrachten

Alliantie- en coalitievorming

Consumenten artikelen (FMCG)

Luchtvaart

Onderwijs

Regelgeving en handhaving

Retail

Onderhandelingen

Verkoop als strategische functie

Lokale overheidsorganisaties

Zorg en maatschappelijke opvang

Gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Uit de praktijk

Onderhandelen en samenwerken bij een unieke gebiedsontwikkeling

Een grote binnenstedelijke herstructurering raakt tientallen partijen: bedrijven, overheden, particulieren en NGO’s. Vijftig bedrijven (groot en klein KMKB) willen collectief beslissen en onderhandelen met overheid en grote ontwikkelaars. Is er eigenlijk wel een écht toekomst gericht, gedeeld belang? En dat is nog maar het beging: hoe werk je samen, wat is de tactiek en hoe organiseer je daadkracht en besluitvaardigheid?

Invloed op praktijk en beleid bij het Deltaprogramma

Natuurorganisaties en overheden zien de grote Deltaprojecten op de rivieren afkomen. Alles draait om geld en veiligheid. Hoe krijg je kwaliteit en leefbaarheid weer op de agenda? En hoe zorg je ervoor dat de lokale overheden en samenwerkingsverbanden zich zelf sterk maken voor een duurzaam waardevol landschap?

Een harde confrontatie met de nieuwe businessmodellen in retail en FMCG

In een grote multinational lijken de landenmanagers maar nauwelijks door te hebben dat de wereld onherkenbaar veranderd is. Aan de top is er kennis, strategisch inzicht en een gevoel van urgentie. Nu de lijn nog. De briefing: Je krijgt één dag met ze in een kamer. Maak ze wakker. Maak ze bang. Maar ontmoedig ze niet. Want daarna moeten ze aan het werk!

Strategie in een organisatie zonder strategen: decentralisatie en kanteling in de zorg

De nieuwe financiering van ouderenzorg zet de wereld op zijn kop, en de uitkomsten zijn onvoorspelbaar. Als zorgorganisatie moet je tegelijkertijd afslanken, investeren en de werkcultuur transformeren. En dat wil je zelf doen, met een minimum aan consultants. Hoe neem je het lot in eigen hand, terwijl de overheid een onbetrouwbare partner (b)lijkt? Hoe organiseer je strategie in een organisatie die nog nooit vooruit heeft hoeven kijken?

Aan het werk

Safe house sessies

Patroonherkenning - Duiding - Modellering -  Analyse - Toetsing

Begeleiding van besluitvorming

Agenda - Proces - Moderatie - Instrumenten

Onderhandeling en samenwerking

Masterclass - Krachtenveldanalyse - Besturing & toezicht

Strategische verkenningen

Interviews - Reflectie - Routeplanning

Kennismaken

 

 

Martijn Daalder

+31626798695
postvoor@martijndaalder.nl